Start

10 september 2015 start er weer een interkerkelijke alpha-cursus in de Sky-Box van de gereformeerde kerk aan de Notenlaan in Sleeuwijk. We beginnen 10 september met een informatie avond om 20.00 uur. Vanaf 17 september beginnen de donderdagavonden met een maaltijd gevolgd door  een presentatie, samen koffiedrinken en een kringgesprek. Misschien vind je daar een geschikt moment om met je vragen te komen over het christelijk geloof.

Een kerkdienst lijkt voor steeds minder mensen geschikt om er met eigen vragen te komen. Daarom bestaat de Alpha-cursus over de uitgangspunten van het christelijk geloof. Voor wie meer te weten wil komen over het geloof en niet speciaal over één kerkgenootschap.

Vanuit verschillende kerken in Sleeuwijk loopt de alpha cursus op tien woensdagavonden en een zaterdag. Samen hopen we aan de praat te raken over de persoon Jezus, waarom Hij aan een kruis stierf, over bijbellezen, bidden, de Geest van God, Gods wil ontdekken, het kwade weerstaan, zekerheid, en of het christelijk geloof saai is. De avonden zijn van 18.30 tot 21.45 uur.

Voor wie is een Alpha-cursus?
Alpha is voor iedereen! Om te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen, wel graag van te voren opgeven.
– voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
– voor mensen die pas christen zijn geworden
– voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Alle mensen die meer willen weten van het Christelijk geloof zijn welkom.
Leren en lachen. Je kunt leren en tegelijk een prettige tijd hebben met elkaar.
Pizza’s en Pasta. Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.
Helpen van elkaar. Kleine groepen geven de ruimte om elkaar te helpen door te praten over eigen vragen.
Alles wat u maar wilde weten over het Christelijk geloof. Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Sleeuwijk en is bedoeld voor iedereen in het Land van Altena.